Éxito é planificada

O éxito non acontece por acaso. Éxito é planificado.
Subscribe

Definición de Gastos de Capital

Decembro 01, 2010 Por: admin Categoría: Diario - Éxito é planificada

Definición de Gastos de Capital

Os gastos de capital (CAPEX ou CAPEX) son gastos que xeran beneficios futuros. A gastos de capital está constituída cando unha empresa gasta diñeiro nin para comprar activos fixos ou para engadir ao valor dun activo fixo existente cunha vida útil que se estende máis alá do ano fiscal. CAPEX son utilizados por unha empresa para adquirir ou actualizar os activos físicos, como equipos, propiedade, ou edificios industriais. Na contabilidade, un gasto de capital se engade a unha conta de activo (“feito”), aumentando así a base do activo (o custo ou valor dun activo como axustada para efectos fiscais). CAPEX é comunmente atopada na demostración dos fluxos de caixa como “Investimentos en bens e equipamentos” ou algo semellante na subsección Investir.

Para efectos fiscais, gastos de capital son custos que non poden ser deducidos o ano en que son pagados ou incorrer, e debe ser capitalizado. A regra xeral é que, se o inmoble adquirido teña unha vida útil maior que o ano fiscal, o custo debe ser capitalizado. O definición gastos de capital custos son entón amortizados ou depreciados ao longo da vida do activo en cuestión. Como afirmara anteriormente, gastos de capital crear ou engadir base para o activo ou propiedade, que, unha vez axustada, determinará responsabilidade fiscal no caso de venda ou transferencia. En EEUU, Internal revenue Code § § 263 e 263A negocio extensivamente cos requisitos e as excepcións de capitalización.[1]

Incluído no gastos de capital son valores gastos en:

  1. adquisición de activos fixos
  2. resolver problemas cun activo que existía antes da adquisición se resulta nun dispositivo eléctrico superiores
  3. elaboración dun activo a ser usado en empresas
  4. restauración de bens ou de adaptalo-lo para un uso novo ou diferente
  5. iniciar un novo negocio

Unha cuestión permanente da contabilidade de calquera empresa está certas gastos deben ser feito ou Débito. Os custos que son contabilizados en un mes, simplemente aparecen nas mostra financeiras como un custo que se incorrese ese mes. Os custos que sexan capitalizados, con todo, son amortizados ao longo de varios anos. Os gastos capitalizados aparecer no balance. Gastos de negocios máis comúns son claramente quere ExpensAble ou capitalizáveis, pero algunhas gastos poderían ser tratados de forma, segundo a preferencia da compañía. Xuros capitalizar se procede, tamén distribúese ao longo da vida útil do ben.

Orixe:  Wikipedia

Deixe unha resposta